دبستان قرآنی ریان

rayanschool

حديث روز

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛  

نادان، اسير زبان خود است.         

الدرّة الباهرة :ص ٤١                                                                                                                    

 

 

 

                                                     

 

 

سايت هاي مفيد

PECLogo

نماد الکترونیک

واحد تربیت مربی

تربیت مربی قرآن کریم

تربیت مربی قرآن کریم در رشته های حفظ ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم برگزار میگردد که علاقمندان می بایست در آزمون ورودی رشته مربوطه که به صورت کتبی و شفاهی می باشد شرکت و پس از موفقیت در آزمون ورودی در دوره های مربی گری شرکت خواهند نمود.

تربیت مربی مهد و پیش دبستان

در دوره تربیت مربی مهد و پیش دبستان که از دوره های کم نظیر در کشور می باشد از محضر اساتید مجرب آموزش و پروش بهره مند می گردیم که علاقمندان می بایست در آزمون ورودی شرکت و پس از موفقیت در آزمون ورودی در دوره شرکت خواهند نمود . این دوره به صورت تئوری و کارگاهی ارائه می گردد.

ورود به فروشگاه ریان