واحد مشاركت‌ هاي مردمي

جهت مشارکت در امر توسعه و ترویج فعالیت های مؤسسه به صورت زير اقدام فرماييد.

 

كمك هاي نقدي:

1- شماره كارت بانك پارسيان
6221-0610-8000-8545

2- حساب جاری 0108635967009 بانک ملی شعبه میدان استادمعين- کد 1018

 

كمك هاي غير نقدي:

بر حسب نياز و هماهنگي با مؤسسه به شرح زير انجام مي پذيرد:

  • تهیه قرآن کریم، جوایز و محصولات قرآنی
  • تأمین وسيله نقليه برنامه هاي زيارتي و سياحتي
  • تجهیزات آموزشي و اداري
  • فعاليت هاي انتشاراتی، تبلیغاتی
  • فعاليت هاي تأسیساتی و خدماتی
  • در اختيار قرار دادن ساختمان شعبات

 

هديه ثلث اموال:

بنا به فرمايشات مراجع عظام هر انسانی می تواند نسبت به نحوه مصرف ثلث اموال خویش وصیت نماید. لذا با توجه به اساسنامه، مؤسسه مي تواند هديه ثلث اموال را دريافت كند.

 

هديه وقف

 

جذب سرمايه گذاران:

به جهت توسعه فعاليت ها، آمادگي جذب سرمايه و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد.
تلفن هماهنگي واحد مشاركت ها: 09122865381

ورود به فروشگاه ریان