تربیت معلم حفظ قرآن کریم

علاقمندان می بایست در آزمون ورودی كه به صورت كتبي و شفاهي مي باشد شرکت و پس از موفقیت در آزمون ورودی در دوره های مربی گری شرکت خواهند نمود.

ورود به فروشگاه ریان