واحد گردشگری

بخش زیارتی:

برگزاری اردو های زیارتی حضرت عبدالعظیم ، قم و جمکران ، مشهد ، شیراز ، عتبات

بخش سیاحتی:

اردوهای یک روزه و چند روزه درون استانی و برون استانی

ورود به فروشگاه ریان