دوره های آموزشی موسسه قرآن و عترت ریان

باسم الله النور
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت ریان

ردیف

عنوان کلاس

پیش نیاز

1 حفظ کل قرآن (بزرگسال) قرائت سطح 2
2 حفظ موضوعي (بزرگسال)  قرائت سطح 2
3 حفظ كل قرآن (نوجوانان)  قرائت سطح 2
4 حفظ جزء 30 (كودكان ابتدايي) و مفاهيم -
5 حفظ جزء 30 (خردسالان زير 7 سال) و بازي و قصه  -
6 حفظ جزء 30 (خردسالان زير 7 سال)  -
7 تثبيت حفظ  پایان هر 5 جزء
8 قرائت سطح 1 (روخواني و مفاهيم)  -
9 قرائت سطح 2 و 3 (روان خواني و مفاهيم)  گذراندن سطح قبل
10 قرائت سطح 4 (تجويد مقدماتي و مفاهيم)  گذراندن سطح قبل
11 قرائت سطح 5 و 6 (تجويد)  گذراندن سطح قبل
12 قرائت سطح 7 (ترتيل خواني)  گذراندن سطح قبل
13 قرائت سطح 8 (آمادگي صوت) گذراندن سطح قبل
14 قرائت سطح 9 و 10 و 11 (نغمات)  گذراندن سطح قبل
15 قرائت سطح 12 (صوت و لحن پيشرفته)  گذراندن سطح قبل
16 مفاهيم قرآن مقدماتي (جلد يك محدث و ...)  قرائت سطح 1
17 مفاهيم قرآن مقدماتي (جلد 2 محدث و ...)  مفاهیم مقدماتی 1
18 مفاهيم قرآن مقدماتي (جلد 3 محدث و ...)  مفاهیم مقدماتی 2
19 مفاهيم قرآن تكميلي مفاهيم مقدماتي 1، 2 و 3
20 آموزش معارف نهج البلاغه -
21 مهدويت -
22 آموزش مداحي -
23 زبان عربي دبيرستان دوره اول  -
24 زبان عربي دبيرستان دوره دوم  -
25 صرف عربي بزرگسال  -
26 نحو عربي بزرگسال  صرف عربی
27 تواشيح و همخواني  قرائت سطح 3
28 تربيت مربي پيش دبستان مقدماتي (خواهران)  ديپلم و حداكثر 40 سال
29 تربيت مربي پيش دبستان تكميلي (خوهران) دوره مقدماتي
30 تربيت معلم قرآن ابتدايي (برادران و خواهران) ديپلم و حداكثر 40 سال
31 تربيت معلم حفظ قرآن (برادران و خواهران) حافظ 5 جزء قرآن
32 تربيت معلم تجويد (برادران و خواهران) حداقل 18 سال
33 مهد قرآني 3 سال و 4 سال
34 پيش دبستاني 5 سال و 6 سال
35 مشاوره قرآنی ، خانواده ، تحصیلی  تعیین وقت قبلی

ورود به فروشگاه ریان