واحد آموزش تخصصی

آموزش های تخصصی در رشته های:

 

 • حفظ کل قرآن (بزرگسال)
 • حفظ موضوعی (بزرگسال)
 • حفظ کل قرآن (نوجوانان)
 • تثبیت حفظ
 • قرائت سطح 5 و 6 (تجوید)
 • قرائت سطح 7 (ترتیل خوانی)
 • قرائت سطح 8 (آمادگی صوت)
 • قرائت سطح 9 و 10 و 11 (نغمات)
 • قرائت سطح 12 (صوت و لحن پیشرفته)
 • مفاهیم قرآن تکمیلی
 • آموزش معارف نهج البلاغه
 • مهدویت
 • آموزش مداحی
 • نحو عربی بزرگسال
 • تواشیح و همخوانی
 • تربیت مربی پیش دبستان مقدماتی (خواهران)
 • تربیت مربی پیش دبستان تکمیلی (خواهران)
 • تربیت معلم قرآن ابتدایی (برادران و خواهران)
 • تربیت معلم حفظ قرآن (برادران و خواهران)
 • تربیت معلم تجوید (برادران و خواهران)
 • مهد قرآنی
 • پیش دبستانی
 • مشاوره قرآنی، خانواده و تحصیلی

برگزار می گردد.

 

 

ورود به فروشگاه ریان