واحد تربیت مربی

تربیت مربی قرآن کریم

تربیت مربی قرآن کریم در رشته های حفظ ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم برگزار میگردد که علاقمندان می بایست در آزمون ورودی رشته مربوطه که به صورت کتبی و شفاهی می باشد شرکت و پس از موفقیت در آزمون ورودی در دوره های مربی گری شرکت خواهند نمود.

تربیت مربی مهد و پیش دبستان

در دوره تربیت مربی مهد و پیش دبستان که از دوره های کم نظیر در کشور می باشد از محضر اساتید مجرب آموزش و پروش بهره مند می گردیم که علاقمندان می بایست در آزمون ورودی شرکت و پس از موفقیت در آزمون ورودی در دوره شرکت خواهند نمود . این دوره به صورت تئوری و کارگاهی ارائه می گردد.

ورود به فروشگاه ریان