واحد آموزش پایه

آموزش های پایه در رشته های:

 • حفظ موضوعی بزرگسال
 • حفظ جزء 30 (کودکان ابتدایی) و مفاهیم
 • حفظ جزء 30 (خردسالان زیر 7 سال) و بازی و قصه
 • حفظ جزء 30 (خردسالان زیر 7 سال)
 • قرائت سطح 1 (روخوانی و مفاهیم)
 • قرائت سطح 2 و 3 (روان خوانی و مفاهیم)
 • قرائت سطح 4 (تجوید مقدماتی و مفاهیم)
 • مفاهیم قرآن مقدماتی (جلد یک محدث و ...)
 • مفاهیم قرآن مقدماتی (جلد 2 محدث و ...)
 • مفاهیم قرآن مقدماتی (جلد 3 محدث و ...)
 • آموزش معارف نهج البلاغه
 • مهدویت
 • آموزش مداحی
 • زبان عربی دبیرستان دوره اول
 • زبان عربی دبیرستان دوره دوم
 • صرف عربی بزرگسال
 • تواشیح و همخوانی
 • مشاوره قرآنی، خانواده و تحصیلی

برگزار می گردد.

ورود به فروشگاه ریان